STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. De högsta halterna mäts på genomsläppliga grusåsar och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten.

Sök regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna

I sökresultaten ingår de postnummerområden eller kommuner (namnen på finska, 2020-regionalisering) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar (januari 2014-februari 2020) som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Radonkoncentrationen på arbetsplatser får inte överskrida referensvärdet 300 Bq/m³ under normalt arbete (social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning, 19 §).

Sökfunktionen nedan är för närvarande endast tillgänglig på finska.

Regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna

Sökresultaten ingår de postnummerområden (.xls)

eller

​​​kommuner (.xls).

Sök mätresultat för radon för arbetsplatser

Mätresultat för radon per kommun för arbetsplatser

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun Mätningar på arbetsplatser Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 2 000 Bq/m3 Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Kommun
Ackas
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
107
Median, Bq/m3
46
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alajärvi
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
61
Median, Bq/m3
65
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
266
Median, Bq/m3
48
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Askola
Mätningar på arbetsplatser
35
Medelvärde, Bq/m3
259
Median, Bq/m3
127
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Gustav Adolfs
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
58
Median, Bq/m3
28
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde för arbetsplatser

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer Postanstalten och kommun Mätningar på arbetsplatser Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 2 000 Bq/m3 Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Postnummer
00100
Postanstalten och kommun
Helsingfors centrum - Främre Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
37
Medelvärde, Bq/m3
348
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
5.0 %
Postnummer
00120
Postanstalten och kommun
Rödbergen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
47
Median, Bq/m3
44
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00130
Postanstalten och kommun
Gardesstaden , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
232
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00150
Postanstalten och kommun
Eira - Ärtholmen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
1237
Median, Bq/m3
54
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
14.0 %
Postnummer
00170
Postanstalten och kommun
Kronohagen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
175
Median, Bq/m3
142
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00180
Postanstalten och kommun
Kampen - Gräsviken , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
17
Medelvärde, Bq/m3
177
Median, Bq/m3
105
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00200
Postanstalten och kommun
Drumsö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
50
Median, Bq/m3
49
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00240
Postanstalten och kommun
Västra Böle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00250
Postanstalten och kommun
Bortre Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
187
Median, Bq/m3
57
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00260
Postanstalten och kommun
Mellersta Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
52
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00270
Postanstalten och kommun
Norra Mejlans , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
59
Median, Bq/m3
55
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00280
Postanstalten och kommun
Brunakärr , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
82
Median, Bq/m3
24
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00290
Postanstalten och kommun
Mejlans sjukhusområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
12
Medelvärde, Bq/m3
33
Median, Bq/m3
13
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00300
Postanstalten och kommun
Lillhoplax , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
373
Median, Bq/m3
324
Överskridningar av 200 Bq/m3
55.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Postanstalten och kommun
Södra Haga , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
81
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00330
Postanstalten och kommun
Munksnäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Postanstalten och kommun
Reimars , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
237
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00380
Postanstalten och kommun
Sockenbacka industriområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
351
Median, Bq/m3
86
Överskridningar av 200 Bq/m3
30.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00390
Postanstalten och kommun
Kånala , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
134
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00400
Postanstalten och kommun
Norra Haga , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Postanstalten och kommun
Gamlas , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
52
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00510
Postanstalten och kommun
Främre Vallgård - Alphyddan , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
24
Medelvärde, Bq/m3
87
Median, Bq/m3
66
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00520
Postanstalten och kommun
Östra Böle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
259
Median, Bq/m3
53
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00530
Postanstalten och kommun
Berghäll , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
16
Medelvärde, Bq/m3
95
Median, Bq/m3
55
Överskridningar av 200 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Postanstalten och kommun
Majstad-Gammelstad , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
377
Median, Bq/m3
158
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Postanstalten och kommun
Brändö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
144
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00580
Postanstalten och kommun
Nätholmen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
67
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Postanstalten och kommun
Kottby , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
70
Median, Bq/m3
67
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Postanstalten och kommun
Månsas-Storkärr , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
69
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Postanstalten och kommun
Åggelby-Dammen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
55
Median, Bq/m3
46
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Postanstalten och kommun
Grindbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
39
Median, Bq/m3
29
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Postanstalten och kommun
Västra Baggböle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
332
Median, Bq/m3
171
Överskridningar av 200 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00680
Postanstalten och kommun
Östra Baggböle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Postanstalten och kommun
Malm , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
28
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Postanstalten och kommun
Rönnbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
47
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00730
Postanstalten och kommun
Mosabacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00740
Postanstalten och kommun
Brobacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
194
Median, Bq/m3
129
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00750
Postanstalten och kommun
Parkstad , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
66
Median, Bq/m3
33
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00770
Postanstalten och kommun
Jakobacka - Alpbyn , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00780
Postanstalten och kommun
Staffansslätten , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
102
Median, Bq/m3
49
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00800
Postanstalten och kommun
Västra Hertonäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00810
Postanstalten och kommun
Hertonäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
35
Median, Bq/m3
26
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00820
Postanstalten och kommun
Kasberget , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
38
Median, Bq/m3
43
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00880
Postanstalten och kommun
Kasåkerns industriområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
44
Medelvärde, Bq/m3
67
Median, Bq/m3
38
Överskridningar av 200 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00900
Postanstalten och kommun
Botbyhöjden , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
76
Median, Bq/m3
38
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00910
Postanstalten och kommun
Botby gård , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
111
Median, Bq/m3
68
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00920
Postanstalten och kommun
Kvarnbäcken , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
75
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00930
Postanstalten och kommun
Östra centrum-Marudd , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
66
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00940
Postanstalten och kommun
Gårdsbacka - Ärvings , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
12
Medelvärde, Bq/m3
85
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00950
Postanstalten och kommun
Botbyåsen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
308
Median, Bq/m3
35
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00970
Postanstalten och kommun
Mellungsbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
102
Median, Bq/m3
76
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00980
Postanstalten och kommun
Södra Nordsjö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
21
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
48
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Läs också om radonhalterna i ditt bostadsområde

Kontakt

Kontakt

  • Kojo Katja
    Överinspektör / LUV tel. +358 975 988 472