STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. De högsta halterna mäts på genomsläppliga grusåsar och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatser:

  1. I alla arbetslokaler som ligger under markytan och där arbete utförs permanent.
     
  2. I kommuner där minst tio procent av årsmedeltalen för radonhalter som mäts i småhus är högre än gränsvärdet 300 Bq/m³. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över dessa kommuner.
  3. På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.
  4. Vattenverk som hanterar grundvatten.

Regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna

I sökresultaten ingår de postnummerområden (.xls) eller kommuner (.xls) (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Sök regionala radonmätningsresultaten för arbetsplatserna

I sökresultaten ingår de postnummerområden eller kommuner (namnen på finska) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Radonkoncentrationen på arbetsplatser får inte överskrida referensvärdet 300 Bq/m³ under normalt arbete (social- och hälsovårdsministeriets förordning om joniserande strålning, 19 §).

Sökfunktionen nedan är för närvarande endast tillgänglig på finska.

Sök mätresultat för radon för arbetsplatser

Mätresultat för radon per kommun för arbetsplatser

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun Mätningar på arbetsplatser Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 2 000 Bq/m3 Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Kommun
Ackas
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
107
Median, Bq/m3
46
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alajärvi
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
61
Median, Bq/m3
65
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
266
Median, Bq/m3
48
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Askola
Mätningar på arbetsplatser
35
Medelvärde, Bq/m3
259
Median, Bq/m3
127
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Gustav Adolfs
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
58
Median, Bq/m3
28
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde för arbetsplatser

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer Postanstalten och kommun Mätningar på arbetsplatser Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 2 000 Bq/m3 Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Postnummer
00100
Postanstalten och kommun
Helsingfors centrum - Främre Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
37
Medelvärde, Bq/m3
348
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
5.0 %
Postnummer
00120
Postanstalten och kommun
Rödbergen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
47
Median, Bq/m3
44
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00130
Postanstalten och kommun
Gardesstaden , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
232
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00150
Postanstalten och kommun
Eira - Ärtholmen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
1237
Median, Bq/m3
54
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
14.0 %
Postnummer
00170
Postanstalten och kommun
Kronohagen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
175
Median, Bq/m3
142
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00180
Postanstalten och kommun
Kampen - Gräsviken , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
17
Medelvärde, Bq/m3
177
Median, Bq/m3
105
Överskridningar av 200 Bq/m3
24.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00200
Postanstalten och kommun
Drumsö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
50
Median, Bq/m3
49
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00240
Postanstalten och kommun
Västra Böle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00250
Postanstalten och kommun
Bortre Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
187
Median, Bq/m3
57
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00260
Postanstalten och kommun
Mellersta Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
52
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00270
Postanstalten och kommun
Norra Mejlans , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
59
Median, Bq/m3
55
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00280
Postanstalten och kommun
Brunakärr , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
82
Median, Bq/m3
24
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00290
Postanstalten och kommun
Mejlans sjukhusområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
12
Medelvärde, Bq/m3
33
Median, Bq/m3
13
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00300
Postanstalten och kommun
Lillhoplax , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
373
Median, Bq/m3
324
Överskridningar av 200 Bq/m3
55.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Postanstalten och kommun
Södra Haga , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
81
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00330
Postanstalten och kommun
Munksnäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Postanstalten och kommun
Reimars , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
237
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00380
Postanstalten och kommun
Sockenbacka industriområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
351
Median, Bq/m3
86
Överskridningar av 200 Bq/m3
30.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00390
Postanstalten och kommun
Kånala , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
134
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00400
Postanstalten och kommun
Norra Haga , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Postanstalten och kommun
Gamlas , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
52
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00510
Postanstalten och kommun
Främre Vallgård - Alphyddan , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
24
Medelvärde, Bq/m3
87
Median, Bq/m3
66
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00520
Postanstalten och kommun
Östra Böle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
259
Median, Bq/m3
53
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00530
Postanstalten och kommun
Berghäll , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
16
Medelvärde, Bq/m3
95
Median, Bq/m3
55
Överskridningar av 200 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Postanstalten och kommun
Majstad-Gammelstad , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
377
Median, Bq/m3
158
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Postanstalten och kommun
Brändö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
144
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00580
Postanstalten och kommun
Nätholmen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
67
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Postanstalten och kommun
Kottby , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
70
Median, Bq/m3
67
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Postanstalten och kommun
Månsas-Storkärr , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
69
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Postanstalten och kommun
Åggelby-Dammen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
55
Median, Bq/m3
46
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Postanstalten och kommun
Grindbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
39
Median, Bq/m3
29
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Postanstalten och kommun
Västra Baggböle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
332
Median, Bq/m3
171
Överskridningar av 200 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00680
Postanstalten och kommun
Östra Baggböle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Postanstalten och kommun
Malm , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
28
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Postanstalten och kommun
Rönnbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
47
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00730
Postanstalten och kommun
Mosabacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
77
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00740
Postanstalten och kommun
Brobacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
194
Median, Bq/m3
129
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00750
Postanstalten och kommun
Parkstad , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
66
Median, Bq/m3
33
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00770
Postanstalten och kommun
Jakobacka - Alpbyn , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00780
Postanstalten och kommun
Staffansslätten , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
102
Median, Bq/m3
49
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00800
Postanstalten och kommun
Västra Hertonäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
147
Median, Bq/m3
141
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00810
Postanstalten och kommun
Hertonäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
35
Median, Bq/m3
26
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00820
Postanstalten och kommun
Kasberget , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
38
Median, Bq/m3
43
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00880
Postanstalten och kommun
Kasåkerns industriområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
44
Medelvärde, Bq/m3
67
Median, Bq/m3
38
Överskridningar av 200 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00900
Postanstalten och kommun
Botbyhöjden , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
76
Median, Bq/m3
38
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00910
Postanstalten och kommun
Botby gård , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
111
Median, Bq/m3
68
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00920
Postanstalten och kommun
Kvarnbäcken , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
75
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00930
Postanstalten och kommun
Östra centrum-Marudd , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
66
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00940
Postanstalten och kommun
Gårdsbacka - Ärvings , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
12
Medelvärde, Bq/m3
85
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00950
Postanstalten och kommun
Botbyåsen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
308
Median, Bq/m3
35
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00970
Postanstalten och kommun
Mellungsbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
102
Median, Bq/m3
76
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00980
Postanstalten och kommun
Södra Nordsjö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
21
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
48
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Läs också om radonhalterna i ditt bostadsområde

Kontakt

Kontakt

  • Kojo Katja
    Överinspektör / LUV tel. +358 975 988 472