STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Under 2001–2017 genomfördes cirka 23 000 mätningar med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar på arbetsplatser i Finland. I siffran ingår sådana mätningar för vilka det åtminstone finns mätresultat och geografisk information på kommun- eller adressnivå. Radonmätningar av inomhusluften på arbetsplatser utförs förutom av Strålsäkerhetscentralen även av andra aktörer.

Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. De högsta halterna mäts på genomsläppliga grusåsar och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatser:

 1. I alla arbetslokaler som ligger under markytan och där arbete utförs permanent.
   
 2. I kommuner där minst tio procent av årsmedeltalen för radonhalter som mäts i småhus är högre än gränsvärdet 300 Bq/m³. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över dessa kommuner.
 3. På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.
   
 4. Vattenverk som hanterar grundvatten.

På arbetsplatser får radonhalten vid regelbundet arbete inte vara högre än 300 Bq/m³ (Strålskyddsförordning 27 §).

Radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde

I sökresultaten ingår de postnummerområden (.xls) eller kommuner (.xls) (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Sök radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde

I sökresultaten ingår de postnummerområden eller kommuner (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Sök mätresultat för radon för arbetsplatser

Mätresultat för radon per kommun för arbetsplatser

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun Mätningar på arbetsplatser Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 2 000 Bq/m3 Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Kommun
Ackas
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
107
Median, Bq/m3
46
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alajärvi
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
61
Median, Bq/m3
65
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
266
Median, Bq/m3
48
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Askola
Mätningar på arbetsplatser
35
Medelvärde, Bq/m3
259
Median, Bq/m3
127
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Gustav Adolfs
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
58
Median, Bq/m3
28
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde för arbetsplatser

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer Postanstalten och kommun Mätningar på arbetsplatser Medelvärde, Bq/m3 Median, Bq/m3 Överskridningar av 200 Bq/m3 Överskridningar av 400 Bq/m3 Överskridningar av 2 000 Bq/m3 Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Postnummer
00100
Postanstalten och kommun
Helsingfors centrum - Främre Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
37
Medelvärde, Bq/m3
348
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
5.0 %
Postnummer
00120
Postanstalten och kommun
Rödbergen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
47
Median, Bq/m3
44
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00130
Postanstalten och kommun
Gardesstaden , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
232
Median, Bq/m3
110
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00150
Postanstalten och kommun
Eira - Ärtholmen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
1237
Median, Bq/m3
54
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
14.0 %
Postnummer
00170
Postanstalten och kommun
Kronohagen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
175
Median, Bq/m3
142
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00200
Postanstalten och kommun
Drumsö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
50
Median, Bq/m3
49
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00240
Postanstalten och kommun
Västra Böle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00250
Postanstalten och kommun
Bortre Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
187
Median, Bq/m3
57
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00260
Postanstalten och kommun
Mellersta Tölö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
52
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00270
Postanstalten och kommun
Norra Mejlans , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
59
Median, Bq/m3
55
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Postanstalten och kommun
Södra Haga , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
81
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00330
Postanstalten och kommun
Munksnäs , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Postanstalten och kommun
Reimars , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
237
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00380
Postanstalten och kommun
Sockenbacka industriområde , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
351
Median, Bq/m3
86
Överskridningar av 200 Bq/m3
30.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00390
Postanstalten och kommun
Kånala , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
134
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00400
Postanstalten och kommun
Norra Haga , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00420
Postanstalten och kommun
Gamlas , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
52
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00510
Postanstalten och kommun
Främre Vallgård - Alphyddan , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
24
Medelvärde, Bq/m3
87
Median, Bq/m3
66
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00520
Postanstalten och kommun
Östra Böle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
259
Median, Bq/m3
53
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00530
Postanstalten och kommun
Berghäll , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
16
Medelvärde, Bq/m3
95
Median, Bq/m3
55
Överskridningar av 200 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00560
Postanstalten och kommun
Majstad-Gammelstad , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
377
Median, Bq/m3
158
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Postanstalten och kommun
Brändö , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
144
Median, Bq/m3
104
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00580
Postanstalten och kommun
Nätholmen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
139
Median, Bq/m3
67
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Postanstalten och kommun
Kottby , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
13
Medelvärde, Bq/m3
70
Median, Bq/m3
67
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Postanstalten och kommun
Månsas-Storkärr , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
69
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Postanstalten och kommun
Åggelby-Dammen , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
55
Median, Bq/m3
46
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Postanstalten och kommun
Grindbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
39
Median, Bq/m3
29
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Postanstalten och kommun
Västra Baggböle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
332
Median, Bq/m3
171
Överskridningar av 200 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
40.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00680
Postanstalten och kommun
Östra Baggböle , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
83
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Postanstalten och kommun
Malm , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
28
Medelvärde, Bq/m3
98
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
4.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00710
Postanstalten och kommun
Rönnbacka , Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
47
Överskridningar av 200 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Läs också om radonhalterna i ditt bostadsområde

Kontakt

Kontakt

 • Kojo Katja
  Överinspektör / LUV tel. +358975988472