Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Radonhalterna på arbetsplatser i Finland

Under 2001–2017 genomfördes cirka 23 000 mätningar med Strålsäkerhetscentralens radonmätningsburkar på arbetsplatser i Finland. I siffran ingår sådana mätningar för vilka det åtminstone finns mätresultat och geografisk information på kommun- eller adressnivå. Radonmätningar av inomhusluften på arbetsplatser utförs förutom av Strålsäkerhetscentralen även av andra aktörer.

Radonhalterna i inomhusluften kan variera mycket även inom samma postnummerområde. De högsta halterna mäts på genomsläppliga grusåsar och de lägsta på täta lermarker. Dessutom påverkar byggnadssättet radonhalten. Det är obligatoriskt att mäta radonhalten på arbetsplatser:

 1. I alla arbetslokaler som ligger under markytan och där arbete utförs permanent.
   
 2. I kommuner där minst tio procent av årsmedeltalen för radonhalter som mäts i småhus är högre än gränsvärdet 300 Bq/m³. Strålsäkerhetscentralen för en förteckning över dessa kommuner.
 3. På arbetsplatser som ligger på en ås eller på andra grus- eller sandformationer som lätt släpper igenom luft i hela landet.
   
 4. Vattenverk som hanterar grundvatten.

På arbetsplatser får radonhalten vid regelbundet arbete inte vara högre än 300 Bq/m³ (Strålskyddsförordning 27 §).

Radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde

I sökresultaten ingår de postnummerområden (.xls) eller kommuner (.xls) (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Sök radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i din kommun eller ditt postnummerområde

I sökresultaten ingår de postnummerområden eller kommuner (regionfördelning 2017) där det har gjorts minst fem arbetsplatsmätningar. Resultaten omfattar resultaten av radonburksmätningar som genomförts både på arbetsplatser under jord och på vanliga arbetsplatser ovan jord.

Sök mätresultat för radon för arbetsplatser

Mätresultat för radon per kommun för arbetsplatser

Kommuner som börjar med bokstaven 

Kommuner som börjar med bokstaven A

Kommun
Mätningar på arbetsplatser
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 500 Bq/m3
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Kommun
Ackas
Mätningar på arbetsplatser
26
Medelvärde, Bq/m3
123
Median, Bq/m3
65
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alajärvi
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
74
Median, Bq/m3
66
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Alavo
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
73
Median, Bq/m3
98
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Artsjö
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
223
Median, Bq/m3
41
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Kommun
Asikkala
Mätningar på arbetsplatser
118
Medelvärde, Bq/m3
660
Median, Bq/m3
112
Överskridningar av 200 Bq/m3
31.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
5.0 %
Kommun
Askola
Mätningar på arbetsplatser
103
Medelvärde, Bq/m3
298
Median, Bq/m3
96
Överskridningar av 200 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
1.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
1.0 %
Kommun
Gustav Adolfs
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
307
Median, Bq/m3
68
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Mätresultat för radon per postnummerområde för arbetsplatser

Postnummerområden som börjar med 

Postnummerområden som börjar med 00

Postnummer
Kommun
Mätningar på arbetsplatser
Medelvärde, Bq/m3
Median, Bq/m3
Överskridningar av 200 Bq/m3
Överskridningar av 400 Bq/m3
Överskridningar av 500 Bq/m3
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
Postnummer
00014
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
14
Medelvärde, Bq/m3
211
Median, Bq/m3
58
Överskridningar av 200 Bq/m3
43.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
36.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00051
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
184
Median, Bq/m3
60
Överskridningar av 200 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00065
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
251
Median, Bq/m3
246
Överskridningar av 200 Bq/m3
50.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00100
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
161
Medelvärde, Bq/m3
275
Median, Bq/m3
117
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
3.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
1.0 %
Postnummer
00101
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
26
Medelvärde, Bq/m3
143
Median, Bq/m3
45
Överskridningar av 200 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00120
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
7
Medelvärde, Bq/m3
1416
Median, Bq/m3
54
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
14.0 %
Postnummer
00130
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
69
Medelvärde, Bq/m3
242
Median, Bq/m3
107
Överskridningar av 200 Bq/m3
26.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
23.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00140
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
18
Medelvärde, Bq/m3
64
Median, Bq/m3
52
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00141
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
22
Median, Bq/m3
8
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00150
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
17
Medelvärde, Bq/m3
587
Median, Bq/m3
386
Överskridningar av 200 Bq/m3
53.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
47.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
47.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
6.0 %
Postnummer
00160
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
35
Medelvärde, Bq/m3
127
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00170
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
55
Medelvärde, Bq/m3
271
Median, Bq/m3
111
Överskridningar av 200 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00190
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
19
Medelvärde, Bq/m3
3672
Median, Bq/m3
2112
Överskridningar av 200 Bq/m3
63.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
63.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
63.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
58.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
42.0 %
Postnummer
00210
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
400
Median, Bq/m3
410
Överskridningar av 200 Bq/m3
73.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
55.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
45.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00240
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
11
Medelvärde, Bq/m3
375
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
45.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
45.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
27.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00250
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
33
Medelvärde, Bq/m3
226
Median, Bq/m3
88
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
15.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00260
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
5
Medelvärde, Bq/m3
115
Median, Bq/m3
158
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00270
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
8
Medelvärde, Bq/m3
72
Median, Bq/m3
49
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00310
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
46
Medelvärde, Bq/m3
319
Median, Bq/m3
181
Överskridningar av 200 Bq/m3
33.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00320
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
175
Median, Bq/m3
50
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00370
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
14
Medelvärde, Bq/m3
456
Median, Bq/m3
410
Överskridningar av 200 Bq/m3
50.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
50.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
50.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00380
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
9
Medelvärde, Bq/m3
513
Median, Bq/m3
147
Överskridningar av 200 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
22.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
11.0 %
Postnummer
00400
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
113
Median, Bq/m3
71
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00430
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
779
Median, Bq/m3
783
Överskridningar av 200 Bq/m3
60.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
60.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
60.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00440
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
14
Medelvärde, Bq/m3
155
Median, Bq/m3
87
Överskridningar av 200 Bq/m3
14.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00510
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
37
Medelvärde, Bq/m3
146
Median, Bq/m3
117
Överskridningar av 200 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
8.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00520
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
15
Medelvärde, Bq/m3
353
Median, Bq/m3
125
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00530
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
43
Medelvärde, Bq/m3
429
Median, Bq/m3
100
Överskridningar av 200 Bq/m3
19.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
9.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
5.0 %
Postnummer
00560
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
19
Medelvärde, Bq/m3
185
Median, Bq/m3
107
Överskridningar av 200 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00570
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
103
Median, Bq/m3
40
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00580
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
6
Medelvärde, Bq/m3
80
Median, Bq/m3
71
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00610
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
10
Medelvärde, Bq/m3
397
Median, Bq/m3
82
Överskridningar av 200 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
20.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
10.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00620
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
17
Medelvärde, Bq/m3
288
Median, Bq/m3
75
Överskridningar av 200 Bq/m3
18.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
12.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00630
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
18
Medelvärde, Bq/m3
82
Median, Bq/m3
71
Överskridningar av 200 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00640
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
16
Medelvärde, Bq/m3
297
Median, Bq/m3
73
Överskridningar av 200 Bq/m3
31.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
31.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
13.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00650
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
19
Medelvärde, Bq/m3
301
Median, Bq/m3
76
Överskridningar av 200 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
21.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
16.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
5.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00660
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
54
Medelvärde, Bq/m3
252
Median, Bq/m3
177
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
7.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
6.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
2.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %
Postnummer
00700
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
18
Medelvärde, Bq/m3
1016
Median, Bq/m3
28
Överskridningar av 200 Bq/m3
17.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
11.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
11.0 %
Postnummer
00710
Kommun
Helsingfors
Mätningar på arbetsplatser
12
Medelvärde, Bq/m3
310
Median, Bq/m3
143
Överskridningar av 200 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 400 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 500 Bq/m3
25.0 %
Överskridningar av 2 000 Bq/m3
0.0 %
Överskridningar av 3 000 Bq/m3
0.0 %

Läs också om radonhalterna i ditt bostadsområde

Kontakt

Kontakt

 • Kojo Katja
  Överinspektör / RAT tel. +358975988472