STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radonhalt under arbetstid

På grund av den periodiserade mekaniska tillufts- och frånluftsventilationen på arbetsplatserna kan radonhalterna vara betydligt lägre under arbetstid jämfört med under kvällar och nätter. Detta beror på luftväxlingen och eventuell separat ventilation i till exempel toaletterna eller trappuppgångarna. Om byggnaden har en periodiserad ventilation och resultatet från burkmätningen är större än referensvärdet lönar det sig att mäta radonhalten under arbetstid på arbetsplatsen för att ta reda på variationen mellan natt och dag.

Bilden nedan visar en kraftig variation mellan radonhalten dag- och nattetid på en arbetsplats med periodiserad maskinell tillufts- och frånluftsventilation. Burkmätningsresultatet för två månaderna var 530 becquerel per kubikmeter (Bq/m3). Efter detta mättes radonhalterna under arbetstid i en vecka. Under den veckan var radonhalten under arbetstid 80 Bq/m3 och hela veckans genomsnittliga radonhalt var 480 Bq/m3. Den största radonhalten under mätningstiden var 870 Bq/m3.

Radonhalten varierar mellan 50 och 900 Bq/m3 beroende på när ventilationen har varit påslagen. På nätterna och under veckoslut är halterna som högst.

Variationer i radonhalten på arbetsplatsen till följd av en ventilation som ställts in för natt och dag.

I STUK:s föreskrift om verksamhet som medför exponering för naturlig strålning finns en formel för att räkna ut det årliga medelvärdet för radonhalten under arbetstiden:

där CTK är medelvärdet för radonhalten under arbetstiden för analysperioden, CVK är medelvärdet för radonhalten under analysperioden och CRV  är radonhaltens årliga medelvärde beräknat utifrån radonburkmätningen (Cp) multiplicerat med 0,9. Syftet med beräkningsformeln är att fästa uppmärksamhet vid eventuell varierande radonhalt under olika veckor.
Radonmätning under arbetstid måste utföras med en mätmetod som STUK godkänner.