STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Områden där mätning av radonhalter på arbetsplatser är obligatorisk

Kommuner där mätning av radonhalter på arbetsplatser är obligatorisk

Höga radonhalter som förekommer på arbetsplatser kan förutses utifrån radonmätningar som gjorts i bostäder.

Enligt direktivet ST 12.1 ska radonhalten på arbetsplatser utredas i de områden där minst 10 procent av genomsnittsvärdet för radonhalter som mätts i småhus är större än arbetsplatsernas referensvärdet för radon 300 Bq/m³. I den bifogade förteckningen har sådana områdena angetts i alfabetisk ordning.

Förteckningen har uppdaterats i december 2018. Tabellen omfattar de kommuner där det utförts minst tio eller fler mätningar. Observera att områden där radonmätning är obligatorisk definieras både som kommuner och som postnummerområden utanför dessa kommuner.

Vänligen använd STUKs finska webbsidorna. (De svenska sidorna uppdateras för närvarande.)

 

Kontakt

Kontakt

  • Kojo Katja
    Överinspektör / LUV tel. +358 975 988 472