STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radon työpaikoilla -lander - Johdanto - SV

Arbetsgivaren är ansvarig för radonsäkerheten på arbetsplatsen, liksom för andra säkerhetsfrågor i arbetet. Arbetsgivaren är ansvarig för radonmätningar på arbetsplatsen, även om arbetsplatsen ligger i hyrda lokaler. Radonsanering avtalas mellan arbetsgivaren och fastighetsägaren.

Huvudsyftet för radonövervakning är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. Genom övervakning bidrar man till att eventuellt nödvändiga åtgärder på arbetsplatser dimensioneras korrekt och genomförs tillräckligt snabbt. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radonhalten på arbetsplatser.

Radon työpaikoilla -lander - Haitari - SV

Vill du veta mera om radon i arbetsplatser?

Ta kontakt