STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Radon työpaikoilla -lander - Johdanto - SV

Arbetsgivaren är ansvarig för radonsäkerheten på arbetsplatsen, liksom för andra säkerhetsfrågor i arbetet. Arbetsgivaren är ansvarig för radonmätningar på arbetsplatsen, även om arbetsplatsen ligger i hyrda lokaler. Radonsanering avtalas mellan arbetsgivaren och fastighetsägaren.

Huvudsyftet för radonövervakning är att inte en enda arbetstagare i Finland exponeras för mycket för radioaktiv radongas som orsakar cancer. Genom övervakning bidrar man till att eventuellt nödvändiga åtgärder på arbetsplatser dimensioneras korrekt och genomförs tillräckligt snabbt. Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar radonhalten på arbetsplatser.

Radon työpaikoilla -lander - Haitari - SV

Radon työpaikoilla pieni kuvanosto 1 - Alueet joilla pakollinen - SV

Karta över områden, där radon på arbetsplatsen ska mätas.

Radonmätning är obligatorisk i vissa områden

Kontrollera, i vilka områden radon på arbetsplatsen ska mätas.

Läs mera

Radon työpaikoilla pieni kuvanosto 2 - STUK asiointi - SV

STUKs elektroniska tjänst

Arbetsgivaren ska rapportera resultaten av radonmätningar via STUKs elektroniska tjänst.
​​​​​​​Stuk Ärendens tillgänglighetsutlåtande

Till e-tjänst

Radon työpaikoilla pieni kuvanosto 4 - Mittaustulokset - SV

Strålsäkerhetscentralens hus på Flänsvägen, i Kasåkern

Radonstatistik på arbetsplatserna

Sök radonmätningsresultaten för arbetsplatserna i ditt område.

Läs mera

Skyldighet för arbetsplatser att mäta radon

Vill du veta mera om radon i arbetsplatser?

Ta kontakt