STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Verksamhet som medför exponering för naturlig strålning

Strålsäkerhetcentalen (STUK) övervakar verksamhet som medför exponering av människor för naturlig strålning. I verksamheter som medför exponering för naturlig strålning kan arbetstagare eller allmänheten bli exponerade för högre halter av naturlig strålning än normalt.

Strålningsverksamhet som medför exponering för naturlig strålning kan vara

  • Arbete i gruvor och brytningsplatser under jord samt i andra underjordiska arbetsutrymmen där andningsluftens radonhalt är ansenlig
  • Leverans av sådant hushållsvatten till konsumenter som innehåller en högre halt av naturligt radioaktiva ämnen än normalt,
  • Tillverkning eller import från länder utanför EU eller överföring inom EU av byggnadsmaterial som innehåller en större mängd naturligt radioaktiva ämnen än normalt.
  • Gruvdrift
  • Hantering, användning, upplagring och återvinning av material och avfall bestående av naturmaterial som innehåller högre halter av radioaktiva ämnen som normalt
  • Luftfart ​​​

Kontakt

Kontakt