Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Strålskärmningen ska iakttas

Strålskärmningen ska iakttas

Vid röntgenundersökningar av munnens område ska patientens strålskydd ombesörjas. Ett tillräckligt avstånd till patienten minskar arbetstagarnas strålningsexponering.

Skydd av patienten

Vid röntgenundersökningar av munnens område är sköldkörteln det viktigaste organet med tanke på patientens strålskydd. Sköldkörteln skyddas med en speciell blykrage förutsatt att denna inte stör själva undersökningen. I panoramaundersökningar kan en blysköld användas. Strålningsexponeringen för foster är mycket liten vid tandröntgenundersökningar. Ett blyförkläde på magen har därmed ingen stor skyddande effekt, men kan ända användas.

Skydd av personalen

Personalen som utför tandröntgenundersökningar måste skydda sig mot strålningen. Ett tillräckligt avstånd från patienten och strålkällan vid intraorala röntgenundersökningar och panoramatomografiröntgenundersökningar är minst två meter. Att ta skydd bakom en mellanvägg under pågående undersökning är ofta en tillräcklig försiktighetsåtgärd.

Inbyggd strålskärmning

Behovet av strålskärmning av undersökningsrummet beror bland annat på hur mycket röntgenapparaten används, hur mycket apparaten alstrar strålning, storleken på strålknippet och bildtagningsriktningar samt röntgenapparatens placering i rummet och användningssyftet för intilliggande utrymmen. Med apparater för intraorala undersökningar och panoramaundersökningar räcker rummets befintliga konstruktioner (till exempel en tegelvägg) i många fall som inbyggd strålskärmning av utrymmet. Om konstruktionerna anses vara otillräckliga, måste strålskärmningen av väggar eller delar av väggar förstärkas.

KONTAKTUPPGIFTER

Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300