Osion etusivun tekstinosto Strålskyddsutbildning

Strålskyddsutbildning

Förutsättningen för säker användning av strålning är att arbetstagare som använder strålning och deltar i verksamheten på andra sätt har den utbildning och sakkunskap som arbetsuppgifterna kräver. Vid behov ska verksamhetsutövaren ordna utbildning på verksamhetsstället och uppgiftsspecifik inskolning.

Osion etusivun tekstinosto Kommande utbildningar

Kommande utbildningar

Strålsäkerhetscentralen ordnar årligen utbildningar där även säkerhetssynpunkter förknippade med användning av strålning behandlas.

Osion etusivun tekstinosto Utbildning för strålsäkerhetsansvariga

Utbildning för strålsäkerhetsansvariga

En utbildningsorganisation som ger utbildning för föreståndare som ansvarar för säkerheten vid användning av strålning ska ha Strålsäkerhetscentralens godkännande. Godkännandet gäller högst fem år i taget.

Osion etusivun tekstinosto Material för utbildningsdagarna