Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Godkännanden av radonmätningar

Godkännande av radonmätningar

De radonmätningar som myndighetskontrollen förutsätter skall godkännas av Strålsäkerhetscentralen.

Godkännandet av radonmätningsinstrument och –metoder förutsätter att instrumentet uppfyller kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, och att den är korrekt kalibrerad. Kalibreringen ska vara i kraft då mätningen utförs.

Den kalibreringskoefficient som fastställts under kalibreringen skall beaktas när radonmätningarnas resultat rapporteras. Den faktiska radonhalten i inandningsluften erhålls när det resultat som anges av radonmätningsinstrumentet multipliceras med kalibreringskoefficienten.


​​​​​​​Radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 5.11.2024 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk,
Radtrak2
Radtrak3
19.2.2024

28.1.2026
Bostäder och arbetsplatser

​​​​​​​Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 14.12.2021 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

​​​​​
​​​Bärbara radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering för mätningar av exponering för radon 

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande
AlphaRadon Teo
​​​​​​​(RadonFiX Suomi Oy*)
Radonmätningsburk 21.1.2024 Arbetstagarens radon exponering
Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonmätningsburk,
​​​​​​​Radtrak2
​​​​​​​Duotrak
10.6.2024

25.8.2025
Arbetstagarens radon exponering
Arbetstagarens radon exponering
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation/Godkännande Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Serienummer på mätinstrumentet
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Bostäder och arbetsplaser Corentium Pro 2.2.2026 2700006209
Helsingfors stad  /Arbetsplatser Corentium Pro 17.1.2023 2700005659
2700005664
Mekanox Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard P30 11.2.2025 EF2450
ND Testaus Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 13.10.2022 2700001207
Nordic CMG Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
PBM Rakennustutkimus  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 30.9.2026 2700011801
RadonFix Suomi Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 14.1.2024 2700006435
2700006311
2700006400
2700006416

2700007460
2700008227
2700005785
​​​​​​​2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936
​​​​​​​2700006436
Ramo Pro Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 29.1.2024 2700005872
​​​​​​​2700005160
Sirate Group Oy   /Arbetsplatser Corentium Pro 2.6.2026 2700007598
​​​​​​​2700007602
Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser Corentium Pro


​​​​​​​
 
26.1.2023​​​​​​​
2700005651
2700005690
2700006182
2700006224
2700006235
2700007355

2700007357
2700007429
2700006386
2700006239
2700005932
2700006283
2700006763
2700007029
2700007410
2700007683
2700007792
2700007811
2700007813
2700007824
2700007860
2700007857
2700007851
2700005549

2700006633
2700006781
2700006872
2700006875
2700007635
2700008572
​​​​​​​2700005612
2700008671
2700008374
2700008378
2700008415
2700008457
2700008468
2700008671
2700008672
2700008674
2700008675
2700008678
2700008680
​​​​​​​2700005569
2700005698
2700006267
2700006297
2700006322
2700006333
2700006845
​​​​​2700005631

Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 3.2.2022 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy /Arbetsplatser Pylon AB-5 20.9.2023 462
Tampereen ammattikorkeakoulu, Fysiikan laboratorio /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 13.11.2023 EF1226
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard DF2000 11.12.2023 AG000056
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Godkännande av dosimetritjänst

Dosimetritjänster som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas individuella dosövervakning ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande både för själva dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för den individuella dosövervakningen.

I ansökan om godkännande ska det kunna påvisas att kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, uppfylls genom exempelvis kalibreringscertifikat, testningsrapporter och mätosäkerhetsanalyser.


Dosimetritjänster me​​​​​​​d giltigt godkännande
​​​​​​​

Organisation Verksamhet Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning   TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning och beredskapsenhet Användning av strålning 22.12.2020 Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk 1.4.2021 TLD

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter