Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Godkännande av radonmätningar

De radonmätningar som myndighetskontrollen förutsätter skall godkännas av Strålsäkerhetscentralen.

Godkännandet av radonmätningsinstrument och –metoder förutsätter att instrumentet uppfyller kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, och att den är korrekt kalibrerad. Kalibreringen ska vara i kraft då mätningen utförs.

Den kalibreringskoefficient som fastställts under kalibreringen skall beaktas när radonmätningarnas resultat rapporteras. Den faktiska radonhalten i inandningsluften erhålls när det resultat som anges av radonmätningsinstrumentet multipliceras med kalibreringskoefficienten.


Radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande

AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)

Radonmätningsburk 5.11.2024 Bostäder och arbetsplatser
Eurofins Radon Testing Sweden AB
(Eurofins Environment)
Radonmätningsburk 15.9.2022 Bostäder, Arbetsplatser: konstaterande av överskridning av åtgärds- eller maximivärdet

Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)

Radonmätningsburk,
Radtrak2
Radtrak3
19.2.2024

28.1.2026
Bostäder och arbetsplatser

Bostäder och arbetsplatser
Strålsäkerhetscentralen Radonmätningsburk 22.12.2026 Bostäder och arbetsplatser
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

​​​​​
​​​Bärbara radonmätningsburkar med giltigt godkännande och giltig kalibrering för mätningar av exponering för radon 

Organisation Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Godkännande
AlphaRadon Teo
(RadonFiX Suomi Oy*)
Radonmätningsburk 21.1.2024 Arbetstagarens radon exponering
Radonova Laboratories AB
(Suomen radonhallinta Oy*)
Radonmätningsburk,
Radtrak2
Duotrak
10.6.2024

25.8.2025
Arbetstagarens radon exponering
Arbetstagarens radon exponering
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Mätinstrument som kontinuerligt mäter radonhalten och som har giltigt godkännande och giltig kalibrering

Organisation/Godkännande Typ av apparat Godkännandes sista giltighetsdag Serienummer på mätinstrumentet
A-Insinöörit Suunnittelu Oy /Bostäder och arbetsplaser Corentium Pro 24.11.2026 2700006989
2700007013
Arbetshälsoinstitutet  /Bostäder och arbetsplaser AlphaGUARD D2000 18.5.2027 AG000312
BlueForServices Oy (Suomen radonkeskus) /Bostäder och arbetsplaser Corentium Pro 2.2.2026 2700006209
2700015423
Helsingfors stad  /Arbetsplatser Corentium Pro 17.1.2023 2700005659
2700005664
Nordic CMG Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 3.4.2023 2700005609
PBM Rakennustutkimus  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 30.9.2026 2700011801
RadonFix Suomi Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 14.1.2024 2700006435
2700006311
2700006400
2700006416

2700007460
2700008227
2700005785
2700006666
2700006830
2700006277
2700008638
2700006936
​​​​​​​2700006436
Ramboll Finland Oy  /Bostäder och arbetsplatser Corentium Pro 4.2.2025 2700008695
Ramo Pro Oy  /Arbetsplatser Corentium Pro 29.1.2024 2700005872
​​​​​​​2700005160
Sirate Group Oy   /Arbetsplatser Corentium Pro 2.6.2026 2700007598
​​​​​​​2700007602
Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser Corentium Pro


​​​​​​​
 
26.1.2028​​​​​​​

2700007429
2700006386
2700006239
2700005932
2700006763
2700007029
2700007410
2700007683
2700007792
2700007811
2700007813
2700007824
2700007860
2700007857
2700007851

2700006781
​​​​​​​2700005612
2700006297
​​​​​2700005631
​​​​​​​2700008374
2700008378
2700008414
2700008457
2700008674
2700008675
2700008680
2700008957
​​​​​​​2700008468
2700008678
​​​​​​​2700008672
2700006333
2700006322
2700006267
2700006182
2700005690
2700006633
2700005569
2700007635
2700006875
2700006235
2700005651
​​​​​​​2700005698
2700006224
2700006872
2700008572
2700008968

Suomen radonhallinta Oy /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 27.3.2025 EF2294
Suomen Radonpalvelut /Arbetsplatser AlphaGuard PQ2000 24.2.2027 EF0323
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy /Arbetsplatser Pylon AB-5 20.9.2023 462
Vahanen Rakennusfysiikka Oy  /Arbetsplatser AlphaGuard DF2000 11.12.2023 AG000056
*) Återförsäljare som organisationen med giltig godkännande har meddelat till STUK.

 

Godkännande av dosimetritjänst

Dosimetritjänster som tillhandahåller mättjänster för arbetstagarnas individuella dosövervakning ska ansöka om Strålsäkerhetscentralens godkännande både för själva dosimetritjänsten och för de mätmetoder som används för den individuella dosövervakningen.

I ansökan om godkännande ska det kunna påvisas att kraven i strålsäkerhetslagen, samt förordningar och föreskrifter som utfärdats med stöd av den, uppfylls genom exempelvis kalibreringscertifikat, testningsrapporter och mätosäkerhetsanalyser.


Dosimetritjänster me​​​​​​​d giltigt godkännande
​​​​​​​

Organisation Verksamhet Sista
giltighetsdag
Mätmetoder
Doseco Oy Användning av strålning Tillsvidare TLD, DIS
Fortum Nuclear Power and Heat Oyj Kärnkraftverk Tillsvidare TLD
Strålsäkerhetscentralen, Miljöövervakning av strålning Användning av strålning Tillsvidare Beräkning av stråldos från intern exponering: direkta mätningar med HPGe detektorer, mätning av urinprover
Industrins Kraft Abp Kärnkraftverk Tillsvidare TLD

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter