Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Säkerhetskultur

Ledningen för en organisation som är ansvarig för användning strålning ska se till att organisationen upprätthåller en sund säkerhetskultur och att denna utvecklas, samt att personer på alla nivåer inom organisationen, beroende på uppgift

  1. är medvetna om strålriskerna i verksamheten och vid skyddsinsatserna och förstår hur strålriskerna påverkar säkerheten,
  2. följer trygga tillvägagångssätt,
  3. deltar i den kontinuerliga utvecklingen av säkerheten.

Organisationsledningen ska också se till att säkerhetsledningen innefattar ledning av metoder, tillvägagångssätt och människor med målet att hålla kontroll på säkerheten.

STUK meddelar utifrån internationella rekommendationer närmare föreskrifter om vad som avses med att upprätthålla och främja en sund säkerhetskultur samt om säkerhetsledning.