Arbetstagarnas strålningsexponering

Arbetstagarnas strålningsexponering

Från dosregistret sammanställs regelbundet statistik om arbetstagarnas strålningsexponering som bland annat används som utbildningsmaterial och utnyttjas i övervakningsarbetet.

KONTAKTUPPGIFTER

Dosregister
Telefon 09 759 88 247