Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Veterinärmedicinska röntgenundersökningar

Användningen av röntgenstrålning på veterinärkliniker har ökat från år till år. Så sent som i början av 2000-talet fanns det endast omkring 200 apparater som användes för röntgenundersökning av djur, medan det för närvarande finns mer än 500 apparater utdelade på omkring 280 säkerhetstillstånd.

Inom veterinärmedicinsk röntgenverksamhet fokuseras strålskyddet på veterinärklinikens arbetstagare och de djurägare som möjligtvis assisterar med undersökningen. Avbildning av hästar och stora djur utanför strålskyddade avbildningsutrymmen ställer därtill särskilda krav på säkerställandet av strålsäkerheten.

Strålsäkerheten inom veterinärmedicinsk röntgenverksamhet säkerställs genom lämplig strukturell strålskärmning, personlig strålskyddsutrustning, och framför allt strålsäkra tillvägagångssätt. Genom arbetstagarnas egenövervakning och övervakning av exponeringsförhållandena kan man säkerställa att personalen eller allmänheten inte utsätts för överflödig strålning.

Enligt strålskyddslagen krävs ett säkerhetstillstånd för användning av en röntgenapparat. Därtill krävs även att utrustningen och utrymmena uppfyller strålskyddslagstiftningens krav.

Kontaktuppgifter

Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300