Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Övervakning av verksamhet

Osion etusivun ingressi Till användare av strålning Utbildning och behörighet (STV och STA)

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning inom hälsovård, industri och forskning. I detta avsnitt beskrivs vilka slags frågor verksamhetsutövaren bör beakta i sin verksamhet för att säkerställa att användningen av strålning bedrivs på ett planerat, godtagbar och säkert sätt.

Uusi Övervakning av verksamhet

Uusi osion etusivun kuvanosto Tandröntgenundersökningar

Tandröntgenundersökningar

Röntgenundersökningar av tand- och ansiktsområdet är ett viktigt verktyg för tandläkare för diagnostisering och uppföljning av behandlingen. Olika typer av tandröntgenundersökningar utförs på nästan 2 000 verksamhetsställen runt om i Finland. En tandröntgenundersökning kräver att tandläkaren utför en berättigandebedömning.

Mer information om tandröntgenundersökningar

Uusi osion etusivun kuvanosto Veterinärmedicinska röntgenundersökningar

Veterinärmedicinska röntgenundersökningar

Användningen av röntgenstrålning på veterinärkliniker har ökat från år till år. Inom veterinärmedicinsk röntgenverksamhet fokuseras strålskyddet på veterinärklinikens arbetstagare och de djurägare som möjligtvis assisterar med undersökningen. Foto: Tarja Salonen.

Mer information om veterinärmedicinska röntgenundersökningar

Uusi osion etusivun kuvanosto Transport av radioaktiva ämnen

Transport av radioaktiva ämnen

Enligt strålsäkerhetslagen är transport av radioaktiva ämnen användning av strålning. Dessutom krävs ett säkerhetstillstånd som utfärdats av STUK för landsvägs- och järnvägstransporter av högaktiva slutna strålkällor.

Mer information om transport

Uusi osion etusivun kuvanosto Varningssymboler

Varningssymboler

Verksamhetsutövaren ska märka strålningsapparater och radioaktiva ämnen, samt platserna för deras användning och förvaring, med lämpliga symboler. Du kan ladda ner varnings- och förbudsmärken som tryckbara och internetanpassade filer från STUKs webbplats.

Läs mer om varningssymboler

Osion etusivun kuvanosto Till användare av stråling Slutna strålkällors livscykel

Slutna strålkällors livscykel

Den nya guiden ger instruktioner om hur man ska sörja slutna strålkällor vars användning kräver säkerhetstillstånd. Guiden är riktad för strålsäkerhetsansvariga och andra personer vars uppgift är att sörja att den slutna strålkällan hanteras och förvaras på säkert sätt. Guiden påminner om uppgifter och ger anvisningar för att agera rätt under slutna strålkällors livscykel.

Till Slutna strålkällors livscykel guiden (Julkari.fi)