Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Nyhetsbrev för användare av strålning

Nyhetsbrev för användare av strålning

STUK ger ut två ProInfo-nyhetsbrev för professionella användare av strålning. Det ena är riktat mot användare av strålning inom hälso- och sjukvården, medan det andra är avsett för yrkespersoner inom industri och forskning som i sitt arbete använder strålning.

I ProInfo-nyhetsbreven, som utges några gånger om året, ges information om frågor relaterade till användning av strålning och strålsäkerhet, nya direktiv och publikationer, utbildningar, avvikande händelser, god praxis och färska forskningsresultat.

Du kan beställa nyhetsbrevet för professionella antingen inom hälsovården eller inom industri och forskning – eller bägge, om du vill. Du hittar beställningsformuläret under Aktuellt på webbplatsen stuk.fi. Nyhetsbreven kan även läsas på STUKs webbplats. Nyhetsbreven utges på finska.

Kontakt

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246