Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Nyhetsbrev för användare av strålning

Nyhetsbrev för användare av strålning

STUKs nyhetsbrev år 2015-2021 för professionella användare av strålning. Det ena är riktat till användare av strålning inom hälso- och sjukvården, medan det andra är avsett för yrkespersoner inom industri och forskning som i sitt arbete använder strålning.

Nyhetsbreven har getts ut på finska.

Kontaktuppgifter

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246