Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Lasershower, solarium och skönhetsvård

Osioetusivun ingressi Till användare av strålning Lasershower, solarium och skönhetsvård

Laserutrustning, solarier och flera enheter som används inom skönhetsvård använder icke-joniserande strålning. Det är viktigt för operatörerna att känna till egenskaperna hos utrustningen de använder, riskerna med användning av strålning och de potentiella hälsoeffekterna av strålning för att säkerställa brukandet. Operatören ansvarar för säker användning av strålning. Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av icke-joniserande strålning.