Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

KONTAKTUPPGIFTER

Användning av strålning i hälsovården
Telefon 09 759 88 246
Användning av strålning inom industri
Telefon 09 759 88 246
Tandröntgenundersökningar
Telefon 09 759 88 520 eller 09 759 88 300
Röntgenundersökningar av djur
Telefon 09 759 88 246

kollektiiviyhteystiedot NIR ruotsi

Övervakning av icke-joniserande strålning