Till användare av strålning Till användare av strålning
Till användare av strålning

Användarrättighet till extranättjänsten

I Strålsäkerhetscentralens dosregister ingår en extranättjänst, vars användning förutsätter personliga användarrättigheter.

Användarrättigheter kan beviljas till den strålsäkerhetsansvarige och personen som har hand om dosregisterärenden som utsetts av verksamhetsutövaren eller arbetsgivaren samt företagsläkaren förtrogen med effekterna av strålning. För enskilda arbetstagare kan inga användarrättigheter beviljas.

Dosregisters extranättjänst kan användas med följande eller dess nyare version: Internet Explorer 11, Firefox 31.3.0 ESR, Firefox 41, Chrome 45 ja Safari 6.

Den ifyllda blanketten ska skannas och skickas per e-post: dosregister(at)stuk.fi

eller per post:
Strålsäkerhetscentralen
Dosregister
PB 14
00811 HELSINGFORS

Strålsäkerhetscentralen skickar den sökande ett personligt användarnamn och lösenord per e-post.

Beställning av uppgifter från dosregistret

Från dosregistret lämnas information ut endast till personer som har rätt att ta del av uppgifterna. Uppgifter kan beställas av arbetstagaren själv, den strålsäkerhetsansvarige eller en kontaktperson som utsetts att ta hand om dosövervakningsärenden. Dosregistret innehåller personuppgifter och vid utlämnande av information följs både allmän dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslag (1050/2018) som kompletterar förordningen och strålsäkerhetslagen (859/2018).

Arbetstagarens dosrapport och dosövervakningsdokument beställs med den vidstående blanketten eller via dosregistrets extranät. Den ifyllda beställningsblanketten kan skickas per post (adressen finns längst nere på blanketten) eller via e-post dosregister(at)stuk.fi

Det är inte rekommenderat att skicka sekretessbelagd information med e-post.

För dokument tas en avgift ut enligt SHM:f 1259/2018.

En inofficiell version av arbetstagarens dosrapport kan också skrivas ut kostnadsfritt på extranätet. Dosövervakningsdokumentet är ett officiellt dokument, vilket innebär att man inte kan skriva ut det själv.

Ur arbetstagarens dosrapport (finsk-, svensk- eller engelskspråkig) framgår arbetstagarens hela doshistoria. Arbetstagarens dosrapport används till exempel för att lämna dosuppgifter till den läkare som ansvarar för övervakning av hälsotillståndet av arbetstagare.

Dosövervakningsdokumentet bildar tillsammans med ett intyg som skrivits av företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning ett dospass. Dospass behövs då arbetstagaren åker till ett annat EU-land för strålningsarbete i kategori A. Dosövervakningsdokumentet är ett engelskspråkigt dokument med standardformuleringar där man ser uppgifterna om arbetstagarens doser under de senaste fem åren.

Kontaktuppgifter

Dosregister
Telefon 09 759 88 247