Ändringar som den nya strålsäkerhetslagen medför

Ändringar som den nya strålsäkerhetslagen medför

Den nya strålsäkerhetslagen (859/2018), nedan strålsäkerhetslagen, trädde i kraft 15.12.2018. I anslutning till strålsäkerhetslagen publicerades också följande förordningar om joniserande strålning:

Strålsäkerhetscentralen utfärdar dessutom med stöd av lagen föreskrifter. Föreskrifterna är direkt bindande och man kan inte avvika från dem. Alla föreskrifter som ska beredas sänds för utlåtande till adressen www.lausuntopalvelu.fi.

Hittills har Strålsäkerhetscentralen utfärdat följande föreskrifter om joniserande strålning:

Följande nya förordningar och föreskrifter gäller icke-joniserande strålning:

Information om lagstiftningsreformen finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats på adressen https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus.

På grund av totalreformen av lagstiftningen om strålning kommer ST-direktiven i fortsättningen att vara rekommendationer, och de uppdateras inte längre. Om kraven i ST-direktiven strider mot de nya bestämmelserna och föreskrifterna ska de gällande föreskrifterna följas.

Övergångstiderna i anslutning till lagen anges i 202 § i strålsäkerhetslagen. Nämns frågan inte i denna paragraf är kraven bindande direkt.