Till användare av strålning Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Till användare av strålning

Harmaa tietolaatikko "Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

"Till användare av strålning" -internetsidorna förnyas

Målet för uppbyggandet och förnyandet av innehållet är att internetsidorna blir lättare att använda. Förnyelsen av internetsidorna blir färdigt under sommaren 2020. Innehållet på de svenskspråkiga sidorna är för tillfället inte samma som på de finskspråkiga sidorna.

Vi beklagar eventuella störningar som arbetet kan orsaka.

Osion etusivun tekstinosto Säkerhet inom strålningsverksamhet

Säkerhet inom strålningsverksamhet

Verksamhetsutövaren ansvarar för säkerheten vid användning av strålning. Strålningsverksamhet ska planeras så att strålningsexponeringen är så liten som möjligt.

Osion etusivun tekstinosto Att börja använda strålning

Att börja använda strålning

För att använda strålning behövs det ett säkerhetstillstånd, som Strålsäkerhetscentralen beviljar enligt ansökan. Kravet för beviljandet av säkerhetstillstånd är att man har sammanställt ledningssystem för strålningsverksamhet och att till verksamheten har utnämnt en strålsäkerhetsansvarig. STUK utför inspektioner av användningen av strålning efter beviljande av tillståndet. I vissa fall görs inspektionen före ibruktagandet av den strålningsalstrande apparaten. STUK inspekterar också storeffektlasrar (klasserna 3B och 4) som används vid publikevenemang, till exempel konserter, innan dessa får tas i bruk.

Osion etusivun tekstinosto Verksamhetstillsyn

Verksamhetstillsyn

Strålsäkerhetscentralen övervakar användningen av strålning. Strålning används inom hälso- och sjukvård, industri och forskning. Användningen av strålning ska vara godtagbar, planerad på förhand och säker.

Osion etusivun tekstinosto Utbildning

Osion etusivun tekstinosto Avvikande händelser

Strålsäkerhetsincidenter

Vid verksamhet som kräver säkerhetstillstånd ska man redan på förhand förbereda sig på strålsäkerhetsincidenter. Verksamhetsutövaren ska ha en uppdaterad plan om åtgärder vid strålsäkerhetsincidenter.

Osion etusivun tekstinosto Strålningsmätningar

Strålningsmätningar

Strålningsmätningar är nödvändiga på många olika platser och av många olika anledningar. Kraven på strålningsmätare och mätsystem beskrivs i Strålsäkerhetscentralens föreskrift om strålningsmätningar.

Osion etusivun kuvanosto Blanketter

Blanketter

Säkerhetstillstånd kan sökas genom att man fyller i blanketterna. Efter att man har fyllt i blanketter kan man sända tillståndsansökningar per e-post.

Blanketter