STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radioaktivitet i livsmedel

Med radioaktivitetsmätningar av livsmedelsprover skaffar man information om radionuklidintaget via mat. Samtidigt fås en uppskattning om den dagliga strålningsexponering som befolkningen får via kosten.

Livsmedlens konstgjorda radioaktivitet övervakas genom insamling av dagliga fasta matportioner under en vecka från storhushållskök på tre olika orter. Drycker insamlas endast under en dag. Dessa ger en bild av radioaktivitetsnivån i maten i storkök samt stråldosen för dem som äter mat från storköken. Utifrån denna stråldos bedöms den årliga dosen som finländarna får via kosten.

Cesium-137-aktivitetshalten (Cs-137) i mat kan vara betydligt högre, om kosten innehåller rikligt med naturprodukter, eftersom det fortfarande finns radioaktivt cesium från kärnkraftverksolyckan i Tjernobyl kvar i skogsbär, insjöfisk, svamp och vilt. Radioaktivitetshalterna i naturprodukter övervakas separat genom att en gång om året köpa naturprodukter i livsmedelsaffärer och torg i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.

Cesium-137- och strontium-90-halterna i daglig kost är låga, eftersom de lantbruksprodukter som används som råvaror i maten är nästan rena från radioaktiva ämnen. Mätresultaten varierar främst på grund av regionala variationer i provtagningsdagens diet och matens ursprung.

Kontakt

Inga sökresultat