STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radioaktivitet i hushållsvatten

Radioaktivitet i hushållsvatten

Radioaktiviteten i hushållsvatten följs upp för att strålningsexponeringen som orsakas människan av konstgjord radioaktivitet via dricksvatten ska kunna bedömas.

Cs-137 och Sr-90 i dricksvattnet kommer i huvudsak från Tjernobyl-nedfallet och tritium (H-3) från kärnvapenprover som utförts i atmosfären. De konstgjorda radioaktiva ämnen som analyserats i övervakningsprogrammets prover förekommer i allmänhet endast i dricksvatten som framställts ur ytvatten. Den största strålningsexponeringen Finland orsakas av naturliga radioaktiva ämnen som förekommer i hushållsvatten. Maximihalter för dessa ämnen i vatten som distribueras av vattenverk bestäms i social- och hälsovårdsministeriet förordning 1352/2015.

Information om naturliga radioaktiva ämnen i hushållsvatten, såsom uran och radon, finns på sidorna Livsmedel och hushållsvatten.

Dricksvattenprover tas en gång om året, på våren eller hösten, i vattenledningsvattnet i Uleåborg, Rovaniemi, Tammerfors, Åbo och Vanda. Provet från huvudstadsregionen togs från Helsingfors fram till 2021.

Sr-90- och Cs-137-halterna var 2021 låga i samtliga prover. Provernas H-3-halter var mellan 1,11,3 Bq/l eller låg under observationsgränsen (under 1,0 Bq/l) och är alltså mycket lägre än H-3-maximivärdet för hushållsvatten på 100 Bq/l i Europarådets direktiv (98/83/EG) och social- och hälsovårdsministeriet förordning (1352/2015).

Skillnaderna mellan orter i radionuklidhalter beror både på olika Tjernobyl-nedfall inom områdena och mängden yt- och grundvatten som används som råvatten. Råvattnet i Tammerfors innehåller både yt- och grundvatten. I Rovaniemi används enbart grundvatten. I huvudstadsregionen och Uleåborg är dricksvattnet nästan enbart ytvatten. Från hösten 2012 har dricksvattnet i Åbo varit konstgjort grundvatten.

Aktivitetshalterna Cs-137, Sr-90 och H-3 i dricksvatten år 2022 (Bq/l).

Stad Datum Cs-137 (Bq/l) Sr-90 (Bq/l) H-3 (Bq/l)
Uleåborg 21.10.2022 0,0012 0,0021  
Rovaniemi 24.10.2022 <0,0002 <0,0001  
Tammerfors 7.11.2022 0,005 0,0040  
Åbo 7.12.2022 <0,0004 <0,0001  
Vanda 26.10.2022 0,008 0,0041  

 

Aktivitetshalterna Cs-137, Sr-90 och H-3 i dricksvatten år 2021 (Bq/l).

Stad Datum Cs-137 (Bq/l) Sr-90 (Bq/l) H-3 (Bq/l)
Helsingfors 30.3.2021 0,007 0,0044 1,1
Uleåborg 7.4.2021 0,002 0,0023 <1,0
Rovaniemi 29.3.2021 <0,0002 0,0003 1,3
Tammerfors 11.5.2021 0,0014 0,0037 <1,0
Åbo 27.4.2021 <0,0004 <0,0001 1,3

Kontakt

Inga sökresultat