STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Radioaktivitet i avloppsslam

Inom programmet för strålningsövervakning av miljön övervakas slam från Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors, där närmast förekomsten av konstgjorde radionuklider följs upp. Många radionuklider som kommit ut i miljön kan observeras i avloppsreningsverkets slam, eftersom många radionuklider i avloppsvattnet koncentreras i slammet under reningsprocessen.

I slammet från Viksbacka avloppsreningsverk har radionuklider från bland annat Tjernobylolyckan, medicinsk användning av radioaktiva isotoper och från naturen iakttagits. Genom att studera slammet fås även information om hur radionuklider rör sig i miljön.

Viksbacka avloppsreningsverk togs i bruk år 1994. Där renas avloppsvatten från Helsingfors, östra och mellersta Vanda, Kervo, Tusby, Träskända, Sibbo, södra Mäntsälä och Borgnäs.  I reningsverkets råslam och rötat, torkat slam tas prover fyra gånger om året. Ur proverna analyseras radionuklider som avger gammastrålning.

Sekret från patienter på cancerkliniker och isotopavdelningar på sjukhus som använder radionuklider går till Viksbacka reningsverk. Behandlingar görs i allmänhet endast på bestämda dagar, och därför fördelas utsläppen i avloppsvatten ojämnt över tid. Av denna anledning är variationen stor i halterna i sjukhusnuklider. Radionukliderna som används i sjukhus är I-131, Lu-177 och Tl-201. Cs-137 kommer från Tjernobylolyckan och U-238 är ett radioaktivt ämne som förekommer naturligt i vattnet.

Radionuklider som avger gammastrålning i råslammet i Viksbacka avloppsreningsverk Bq/kg per torrvikt år 2019.

Provtagningsdag 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
9.4.2019 1800 ± 12 % 3,7 ± 16 % 1700 ± 16 % 72 ± 14 % 410 ± 16 %
1.10.2019 1900 ± 9 % 3,4 ± 24 % 1500 ± 14 % 120 ± 12 % 250 ± 36 %

 

Radionuklider som avger gammastrålning i torkat slam i Viksbacka avloppsreningsverk Bq/kg per torrvikt år 2019.

Provtagningsdag 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
9.4.2019 240 ± 12 % 5,9 ± 20 % 1700 ± 16 % 15 ± 14 % 690 ± 18 %
1.10.2019 190 ± 9 % 3,7 ± 16 % 1400 ± 14 % 8,8 ± 36 % 530 ± 20 %

 

Radionuklider som avger gammastrålning i råslammet i Viksbacka avloppsreningsverk Bq/kg per torrvikt år 2018.

Provtagningsdag 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
6.3.2018 2400 ± 10 % 3,1 ± 14 % 1800 ± 16 % 44 ± 12 % 330 ± 16 %
27.9.2018 2200 ± 12 % 2,7 ± 24 % 3300 ± 16 % 50 ± 14 % 180 ± 26 %

 

Radionuklider som avger gammastrålning i torkat slam i Viksbacka avloppsreningsverk Bq/kg per torrvikt år 2018.

Provtagningsdag 131I 137Cs 177Lu 201Tl 238U
6.3.2018 560 ± 10 % 4,9 ± 12 % 2100 ± 14 % 13 ± 12 % 680 ± 16 %
27.9.2018 270 ± 10 % 4,1 ± 16 % 1400 ± 15 % 7,2 ± 17 % 310 ± 14 %

 

Kontakt

Kontakt