STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Extern strålning och radioaktiva ämnen i utomhusluften

Extern strålning och radioaktiva ämnen i utomhusluften

Strålsäkerhetscentralen (STUK) övervakar bakgrundsstrålningen i Finland samt radioaktiva ämnen i utomhusluften. Om något onormalt upptäcks i mätningarna, inleder STUK en utredning av ursprunget.

Bakgrundsstrålningen i Finland varierar normalt mellan 0,05 och 0,30 mikrosievert i timmen (µSv/h). De regionala variationerna beror på de olika halterna av uran i berg- och jordmånen.  Även väderförhållandena påverkar bakgrundsstrålningen. Snö- och istäcket dämpar strålningen som kommer från jordmånen. I samband med kraftiga åskregn kan doshastigheten tillfälligt stiga.

I Finland finns ett automatiskt övervakningsnätverk för extern strålning som består av cirka 260 mätstationer. Strålövervakningsnätet har två huvuduppdrag: att alarmera då strålningsnivån stiger och att producera strålningens situationsbild i realtid.

Övervakningsnätets mätresultat uppdateras på STUK:s webbplats en gång i timmen. Bekanta dig med mätresultaten på sidan Strålningsläget i dag.

STUK övervakar halter av radioaktiva ämnen i utomhusluften på åtta orter i Finland. Orterna är Helsingfors, Imatra, Ivalo, Kajana, Kotka, Kuopio, Rovaniemi och Sodankylä.