STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Kontinuerligt övervakningsprogram

Kontinuerligt övervakningsprogram

Strålsäkerhetscentralen svarar för den riksomfattande miljöövervakningen av strålning. Övervakningsskyldigheten baserar sig på förordningen om strålsäkerhetscentralen och på strålskyddsförordningen.

Även Euratom-avtalet förpliktar medlemsländerna i Europeiska unionen att kontinuerligt övervaka radioaktivitetsnivåerna i luften, vattnet och marken. Förutom STUK följer även Meteorologiska institutet och försvarsmakten upp förekomsten av strålning i miljön på sina egna observationsstationer.

Strålsäkerhetscentralens enhet Miljöövervakning av strålning och beredskap är ett av ackrediteringtjänsten FINAS ackrediterat testlaboratorium T167 (ackrediteringsstandard EN ISO / IEC 17025:2005) inom området Strålsäkerhetstestning och tillhörande provtagning i miljön. Så gott som alla analyser som STUK har genomfört om miljöövervakning av strålning har utförts i enlighet med ackrediteringskraven.

Från länkarna i tabellen till mätresultaten.

Övervakningsobjekt Mät- eller provtagningsplatser Radioaktiva ämnen eller storhet som ska mätas Provtagningsfrekvens Ansvarig organisation
Extern strålning Automatiskt övervakningsnätverk, 260 mätstationer Doshastighet (µSv/h) Kontinuerlig mätning STUK
Radioaktiva ämnen i uteluft Helsingfors, Kotka, Imatra, Kuopio, Rovaniemi, Kajana, Sodankylä, Ivalo  Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (µBq/m3) 1/dag - 1/vecka STUK, Meteorologiska institutet
Totalbetaaktivitet i utomhusluften Nio provtagningsorter Totalbetaaktivitet (µBq/m3) 1/dag eller 1/vecka Meteorologiska institutet
Nedfall Helsingfors, Kotka, Imatra, Kuopio, Rovaniemi, Kajana, Sodankylä, Ivalo Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90 (Bq/m2) Gamma, 4/år,
Sr-90,  1/år
STUK
Ytvatten Kymmene älv, Ule älv, Kemi älv, Kumo älv Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (Bq/m3) 1/ år STUK
Hushållsvatten Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Rovaniemi Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, H-3, Sr-90 (Bq/l) 2/ år STUK
Mjölk Riihimäki, Joensuu, Jyväskylä, Seinäjoki, Uleåborg (mejerier) Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90 (Bq/l) Gamma, 12/ år,
Sr-90, 4/ år
STUK
Livsmedel Helsingfors, Tammerfors, Rovaniemi Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90 (Bq/kg) 2/ år STUK
Radioaktiva ämnen i människroppen Helsingfors, Tammerfors, Rovaniemi Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (Bq) 1/ år STUK
Avloppsslam Helsingfors Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning (Bq/kg) 4/ år STUK
Radioaktiva ämnen i Östersjön Östersjön Radioaktiva ämnen som avger gammastrålning, Sr-90, Pu-239,240 (Bq/m3 eller Bq/kg)   STUK

Radon i inomhusluften

Hela Finland Rn-222 (Bq/m3) Kontinuerlig STUK