STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Delprogram

Med hjälp av delprogrammen produceras detaljerad information om viktiga strålningsexponeringskällor.

Miljöns strålövervakningsprogram som genomförs varje år ger en allmän bild av strålningsläget i Finland, men med hjälp av detta program kan man inte göra en omfattande bedömning av halterna radioaktiva ämnen och om hur exponeringen varierar eller om hur specialgrupper exponerats. Övervakningsprogrammets resultat kompletteras genom väl inriktade delprogram som ger mer detaljerad, uppdaterad information om de för finländarna viktigaste strålningsexponeringskällorna.

 

Rapporter (på finska)

Kämäräinen, Meerit; Kallio, Antti; Turunen, Jani. Bioenergian tuotannossa syntyvän tuhkan radioaktiivisuus. 2018.
Kojo, Katja; Rantala, Anniriikka; Kurttio, Päivi; Perälä, Marjo. Työpaikan sisäilman radonkartoitus Suomen kouluissa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2017.
Kämäräinen, Meerit; Turtiainen, Tuukka; Vaaramaa, Kaisa. Suomessa tuotetun lihan ja kananmunien radioaktiivisuus. 2017.
Kojo, Katja; Holmgren, Olli; Pyysing, Anni; Kurttio, Päivi. Radon uudisrakentamisessa – Otantatutkimus 2016 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2016.
Kojo, Katja; Perälä, Marjo; Tarsa, Tiia; Kurttio, Päivi. Päiväkotien sisäilman radonkartoitus 2014–2015 : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Outola, Iisa; Klemola, Seppo; Venelampi, Eija; Markkanen, Mika. Rakennusmateriaalien radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.
Vetikko, Virve; Turtiainen, Tuukka; Leppänen, Ari-Pekka; Kämäräinen, Meerit. Puutavaran radioaktiivisuus Suomessa : Ympäristön säteilyvalvonnan toimintaohjelma. 2015.

Kontakt

Inga sökresultat