STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Övervakning av skyddsarrangemang

Övervakning av skyddsarrangemang

Skyddsarrangemang tillämpas för att säkerställa att ingen lagstridig verksamhet riktas mot användningen av kärnenergi och strålning. Verksamhetsutövarna ansvarar för att skyddsarrangemangen genomförs. STUK ställer myndighetskrav på skyddsarrangemangen och övervakar att de genomförs.

Ett riskmedvetet sätt att närma sig skyddsarrangemang består av förebyggande, observation och respons samt gemensam användning av information mellan myndigheterna. Med förebyggande avses krav samt övervakning av kärnanläggningar och strålkällor. Med observation avses anmälningar, underrättelseinformation, strålningsmätningar och övervakning. Respons omfattar dygnet runt-jour och en beredskap att inleda verksamhet samt ge experthjälp åt den myndighet som leder situationen.

  • STUK får anmälningar och underrättelseinformation av till exempel andra myndigheter, verksamhetsutövare eller internationella system för informationsutbyte.
  • Strålmätningsobservationer kommer primärt från andra myndigheter, som Tullen, polisen, räddningsväsendet, Gränsbevakningen och försvarsmakten, eller verksamhetsutövare. Vid behov utför STUK även strålningsmätningar på fältet.

Ett riskmedvetet, klassificerande tillvägagångssätt utgår från att skyddsarrangemangen dimensioneras efter de eventuella konsekvenserna och sannolikheten av lagstridig verksamhet som riktas mot kärnämnen eller andra radioaktiva ämnen. De eventuella konsekvenserna beror bland annat på kärnämnets anrikningsgrad och mängd, det radioaktiva ämnets strålningsegenskaper och mängd samt ämnets kemiska och fysiska form och aggregationstillstånd. Sannolikheten för lagstridig verksamhet kan inte beräknas, men den kan bedömas utifrån hotbilder.

Kontakt

Kontakt