STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen övervakar de personliga stråldoserna för personal på kärnkraftverk för att de personliga dosgränserna för arbetstagare i strålningsarbete inte ska överskridas.

Den effektiva dos som strålningsarbetet orsakar arbetstagaren får inte överskrida värdet 20 millisievert (mSv) per år (Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018). Den högsta stråldosen som en finländsk arbetstagare på kärnkraftverk exponerats för var 14,0 mSv år 2018.

Strålsäkerhetscentralen övervakar också den kollektiva (sammanlagda) stråldosen för personal på kärnkraftverk. Den kollektiva dosen ger information om bland annat hur strålskyddet för personalen på kärnkraftverket har lyckats. Längden för kraftverkens årliga service och de strålskyddsmässigt betydande arbetena påverkar storleken på den årliga kollektiva dosen.

Efter ibruktagandet av Lovisa kärnkraftverk har de kollektiva stråldoserna för personal varit som högst under åren 1990 (2,8 mSv) och 1992 (3,3 mSv) och som lägst under åren 2013, 2015 och 2017 (0,5 mSv).

I bilden presenteras de kollektiva (sammanlagda) stråldoserna för personalen på Lovisa kärnkraftverk under åren 1977–2018.

The collective radiation doses of workers following the commissioning of the Loviisa nuclear power plant were highest in 1990 (2.8 mSv) and 1992 (3.3 mSv) and lowest in 2013, 2015 and 2017 (0.5 mSv).

I bilden presenteras de kollektiva stråldoserna för personalen på Olkiluoto kärnkraftverk under åren 1980–2018.

Kontakt

Kontakt

  • Sovijärvi Jukka
    Byråchef / SÄT tel. +358975988519