STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen övervakar de personliga stråldoserna för personal på kärnkraftverk för att de personliga dosgränserna för arbetstagare i strålningsarbete inte ska överskridas.

Den effektiva dos som strålningsarbetet orsakar arbetstagaren får inte överskrida värdet 20 millisievert (mSv) per år (Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018). Den högsta stråldosen som en finländsk arbetstagare på kärnkraftverk exponerats för var 14,0 mSv år 2018.

Strålsäkerhetscentralen övervakar också den kollektiva (sammanlagda) stråldosen för personal på kärnkraftverk. Den kollektiva dosen ger information om bland annat hur strålskyddet för personalen på kärnkraftverket har lyckats. Längden för kraftverkens årliga service och de strålskyddsmässigt betydande arbetena påverkar storleken på den årliga kollektiva dosen.

Työntekijöiden yhteenlasketut (kollektiiviset) vuosiannokset (manSv) pylväsdiagrammina vuodesta 1978 lähtien, korkein pylväs vuonna 1992 yli 3,0 manSv, 2000-luvulla laskeva trendi, viimeisen kymmenen vuoden aikana korkeimmat pylväät noin 1,5 manSv ja matalimmat noin 0,5 manSv.

I bilden presenteras de kollektiva (sammanlagda) stråldoserna för personalen på Lovisa kärnkraftverk under åren 1977–2019.

Työntekijöiden yhteenlasketut (kollektiiviset) vuosiannokset (manSv) pylväsdiagrammina vuodesta 1980 lähtien. Korkein pylväs vuonna 1989 noin 2,7 manSv. Viimeisen kymmenen vuoden aikana pylväät ovat suurusluokaltaan 1,0 manSv tai alle.​​​​​​​I bilden presenteras de kollektiva stråldoserna för personalen på Olkiluoto kärnkraftverk under åren 1980–2019.

Kontakt

Kontakt

  • Sovijärvi Jukka
    Byråchef / SÄT tel. +358975988519