STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålningsexponering för personal på kärnkraftverk

Strålsäkerhetscentralen övervakar de personliga stråldoserna för personal på kärnkraftverk för att de personliga dosgränserna för arbetstagare i strålningsarbete inte ska överskridas.

Den effektiva dos som strålningsarbetet orsakar arbetstagaren får inte överskrida värdet 20 millisievert (mSv) per år (Statsrådets förordning om joniserande strålning 1034/2018). Den högsta stråldosen som en finländsk arbetstagare på kärnkraftverk exponerats för var 14,0 mSv år 2018.

Strålsäkerhetscentralen övervakar också den kollektiva (sammanlagda) stråldosen för personal på kärnkraftverk. Den kollektiva dosen ger information om bland annat hur strålskyddet för personalen på kärnkraftverket har lyckats. Längden för kraftverkens årliga service och de strålskyddsmässigt betydande arbetena påverkar storleken på den årliga kollektiva dosen.


Efter ibruktagandet av Lovisa kärnkraftverk har de kollektiva stråldoserna för personal varit som högst under åren 1990 (2,8 mSv) och 1992 (3,3 mSv) och som lägst under åren 2013, 2015, 2017 och 2019 (0,5 mSv).

De kollektiva (sammanlagda) stråldoserna för personalen på Lovisa kärnkraftverk under åren 1977–2021.


Efter ibruktagandet av Olkiluoto kärnkraftverk har de kollektiva stråldoserna för personal varit som högst under åren 1989 (2,8 mSv), 1992 och 1994 (2,4 mSv) och som lägst under 2020 (0,6 mSv).

De kollektiva (sammanlagda) stråldoserna för personalen på Olkiluoto kärnkraftverk under åren 1980–2021.

Kontakt

Kontakt