STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Uppgifterna för STUK's kärnsäkerhetstillsyn

Uppgifterna för Strålsäkerhetscentralens kärnsäkerhetstillsyn

Strålsäkerhetscentralens uppgift inom kärnsäkerhetstillsynen är att säkerställa att det finns tillräckligt höga krav för användning av kärnenergi och att kärnenergin används i enlighet med dessa krav.

Målet med tillsynen är att säkerställa säkerheten vid kärnkraftverken så att driften av kraftverken inte orsakar strålning som är skadligt för arbetstagare eller omgivningens befolkning eller orsakar skada på miljö och egendom.

Det viktigaste målet är att förhindra en reaktorolycka som skulle leda till utsläpp av radioaktiva ämnen eller uppkomsten av hot om utsläpp. Målet är även att upprätthålla medborgarnas förtroende för myndighetsverksamheten.

I syfte att säkerställa kärnkraftverkens säkerhet övervakar Strålsäkerhetscentralen kärnkraftverken från planeringsstadiet tills de tas ur bruk. Tillsynen gäller såväl teknisk funktionsduglighet som organisationernas verksamhet samt kärnmaterial och kärnavfall. Bland annat driftshändelser, årsservice, hantering av åldrande, strålsäkerhet, beredskaps- och säkerhetssystem, personalens kompetens och utbildning samt ledarskaps- och kvalitetshanteringssystem är objekt.

Kontakt

Kontakt