STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Byggnadstillståndet för OL3

Industrins Kraft Abp undertecknade den 18 december 2003 med Framatome ANP:s och Siemens konsortium ett avtal om byggande av ett kärnkraftverk med tryckvattenreaktor på 1600 MW. Industrins Kraft bygger kraftverket på Olkiluoto i Euraåminne. Innan Industrins Kraft kunde börja bygga anläggningen Olkiluoto 3 behövde den byggnadstillstånd.

Tillståndsansökan skulle uppfylla kraven i kärnenergilagstiftningen. Industrins Kraft lämnade in ansökan om byggnadstillstånd till handels- och industriministeriet den 8 januari 2004.

Industrins Kraft tillställde STUK de första dokumenten som 35 § i kärnenergiförordningen förutsätter den 8 januari 2004. STUK började granska dokumenten omedelbart efter att de anlänt, och de kompletterades under våren och sommaren. Målet för granskningen var att säkerställa att anläggningen kan byggas så att den uppfyller de finländska säkerhetskraven.

STUK utarbetade den 21 januari 2005 utifrån granskningen ett utlåtande och en säkerhetsbedömning, som den överlämnade till handels- och industriministeriet. I sitt utlåtande konstaterar STUK att det inte finns några säkerhetsrelaterade hinder för beviljandet av byggnadstillstånd för det kärnkraftverk som Industrins Kraft Abp (TVO) planerar att bygga på Olkiluoto i Euraåminne.

STUKs utlåtande till handels- och industriministeriet, säkerhetsbedömningen, redogörelsen för granskningen av dokumenten enligt 35 § i kärnenergiförordningen samt kärnsäkerhetsdelegationens utlåtande finns på den finska webbsidan.

Kontakt

Kontakt