STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Beslut som gäller kärntekniska anläggningar

Beslut som gäller kärntekniska anläggningar

Strålsäkerhetscentralen publicerar sina viktigaste beslut som gäller kärntekniska anläggningar.

Besluten som publiceras gäller till exempel kärnkraftverkens tillståndsärenden, betydande ändringar i anläggningar med tanke på säkerheten, ändringar i tillståndshavarnas organisation eller ansvariga person samt exceptionella situationer vid anläggningar. Utöver egentliga beslutsdokument publiceras även STUKs beredningsdokument som belyser bakgrunden för besluten.

Kontakt

Kärnkraftverk som är i drift/Tomi Routamo
Telefon 09 759 88 577
Kärnkraftverk som byggs eller planeras/Tapani Virolainen
Telefon 09 759 88 671
Inkapslings- och slutförvaringsanläggning/Kai Hämäläinen
Telefon 09 759 88 667