STUK övervakar STUK övervakar
STUK övervakar

Kärnsäkerheten

Strålsäkerhetscentralen övervakar kärnsäkerheten

Kärnkraftverken, kärnmaterial och kärnavfall är objekt för kärnsäkerhetstillsynen. Grunden för tillsynen är kärnenergilagen (990/87). Strålsäkerhetscentralens uppgift är att ställa detaljerade säkerhetskrav på användningen av kärnenergi och med oberoende övervakning säkra att kraftbolagen uppfyller kraven. Tillsynen grundar sig på aktuella bestämmelser, en heltäckande tillsynsverksamhet och en regelbunden omvärdering av säkerhet.

I enlighet med kärnenergilagen ska tillståndsinnehavaren sörja för säkerheten. Strålsäkerhetscentralen säkerställer genom sin tillsyn att tillståndsinnehavaren tar sitt ansvar.

I Finland finns fem kärnkraftverksblock i tre kärnkraftverk, två i Lovisa och tre på Olkiluoto. Det viktigaste målet med övervakningen av kärnkraftverken är att säkra att reaktorn hålls under kontroll i alla situationer. Till övervakningens krets hör även de nya kärnkraftverk som är under planering i Finland. Dessutom övervakar Strålsäkerhetscentralen VTT:s forskningsreaktor i Otnäs i Esbo och nedläggningen av den.

Syftet med kärnmaterialtillsynen är att hindra att kärnmaterial används olagligt, samt att hindra skadegörelse. Kärnmaterialen övervakas i samarbete med det internationella atomenergiorganet IAEA samt Europeiska unionens safeguardsbyrå Euratom.

Slutförvaringen av kärnavfall har studerats i Finland i nästan tjugo år. Strålsäkerhetscentralens uppgift är att bedöma kvaliteten på planering och utredningar, hur heltäckande de är och resultaten av dem. Målet är att det högaktiva bränsleavfallet ska vara isolerat från levnadsmiljön för all framtid.

Kontakt

Inga sökresultat