STUK övervakar STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

STUK övervakar

Osion etusivun kuvanosto STUK övervakar strål- och kärnsäkerheten

alt=

STUK övervakar strål- och kärnsäkerheten

Lagstiftningen, säkerhetsbestämmelser och anvisningar som gäller strålnings- och kärnsäkerhet utgör grunden för övervakningen.

Läs mera om STUKs övervakningsuppgifter

Osion etusivun kuvanosto STUK övervakar För användare av strålning

alt=

Till användare av strålning -sidor för professionella

Sidorna Till användare av strålning är avsedda för yrkesmänniskor inom hälsovården, industrin och forskning. Avsnittet innehåller bland annat information om verksamhetens säkerhet och tillsynen av den samt om utbildning. På sidorna finns också ansökningsblanketter.

Till användare av strålning