Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Leikoski, Niina; Kallio, Antti; Kyllönen, Jarkko; Okko, Olli. Natural Radiation in Mining. 2019.
Leikoski, Niina; Kallio, Antti; Kyllönen, Jarkko; Okko, Olli. Luonnonsäteily kaivostoiminnassa. 2019.
Lebac, A.L.; Saizu, M.A.; Takahashi, M.; Isaksson, M.; Bravo, B.; Brose, J.; Csizmadia, L.; Fojtík, P.; Kövendiné-Kónyi, J.; Lünendonk, G.; Meisenberg, O.; Mosimann, N.; Osko, J.; Pantya, A.; Saurat, D.; Taba, G.; Torvela, T.; Vagfoldi, Z.; Vilardi, I.; Vu, I.; Youngman, M.; Zoriy, P.; Beaumont, T.; Franck, D.; Broggio, D.. European intercomparison on the measurement of l-131 in thyroid of adults and children. Radiation Measurements129. 2019.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna