Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Salomaa, Sisko; Cardis, Elisabeth; Bouffler, Simon D.; Atkinson, Michael J.; Hamada, Nobuyuki. Low dose radiation therapy for COVID-19 pneumonia: is there any supportive evidence?. International Journal of Radiation Biology. 2020.
Kojo, Katja; Kurttio, Päivi. Indoor Radon Measurements in Finnish Daycare Centers and Schools—Enforcement of the Radiation Act. International Journal of Environmental Research and Public Health17. 2020.
Tikkanen, Joonas; Zink, K; Pimpinella, M; Teles, P; Borbinha, J; Ojala, J; Siiskonen, Teemu; Gomà, C; Pinto, M. Calculated beam quality correction factors for ionization chambers in MV photon beams. Physics in Medicine Biology65 075003. 2020.
Ahonen, Eetu; Heinonen, Jussi; Lahtinen, Nina; Tuomainen, Minna; Lång, Ossi. Preconditions for the safe use of small modular reactors : outlook for the licensing system. 2020.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna