Publikationer Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Luukkonen, Jukka; Höytö, Anne; Sokka, Miiko; Syväoja, Juhani; Juutilainen, Jukka; Naarala, Jonne. Genomic instability induced by radiation-mimicking chemicals is not associated with persistent mitochondrial degeneration. Radiation and Environmental Biophysics. 2021.
Honkamaa, Tapani; Hämäläinen, Kai; Hämäläinen, Marko; Kyllönen, Jarkko; Martikka, Elina; Moring, Mikael; Mäenalanen, Päivi; Leino, Jaakko; Lång, Ossi. The World’s First Spent Fuel Repository : How to tackle safety, security and safeguards needs?. 2021.
Turtiainen, Tuukka; Kojo, Katja; Laine, Jussi-Pekka; Holmgren, Olli; Kurttio, Päivi. Improving the Assessment of Occupational Exposure to Radon in Above-Ground Workplaces. Radiation Protection Dosimetryncab127. 2021.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

alt=

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

alt=

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna