Publikationer Publikationer
Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Tyrväinen, Jukka; Naarala, Jonne; Turtiainen, Tuukka. Can activated carbon filtration of groundwater cause radiation safety problems?. Water Supply1. 2023.
Foley, Shane J; Bly, Ritva; Brady, Adrian P; Ebdon‑Jackson, Steve; Karoussou‑Schreiner, Alexandra; Hierath, Monika; Sosna, Jacob; Brkljačić, Boris; ESR EU-JUST-CT Project consortium. Justification of CT practices across Europe: results of a survey of national competent authorities and radiology societies. Insights Imaging177. 2022.