Publikationer Publikationer
Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Björkman, Kim; Holmberg, Jan-Erik; Mätäsniemi, T. Comparing physical protection strategies against insider threats using probabilistic risk assessment. Nuclear Engineering and Design. 2022.
Honkamaa, Tapani; Peräjärvi, Kari; Martikka, Elina. Report of STUK Activities in FINSP, IPNDV and GICNT Initiatives in 2021. 2022.
Luukkonen, Jukka; Höytö, Anne; Sokka, Miiko; Syväoja, Juhani; Juutilainen, Jukka; Naarala, Jonne. Genomic instability induced by radiation-mimicking chemicals is not associated with persistent mitochondrial degeneration. Radiation and Environmental Biophysics. 2021.