Publikationer Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Haltia, Eeva; Leppänen, Ari-Pekka; Kallio, Antti; Saarinen, Timo. Sediment profile dating and reconstructing nuclear events from annually laminated lake sediments in northern Finland. Journal of Environmental Radioactivity233. 2021.
Madekivi, V; Boström, P; Wahlberg, T; Aaltonen, R; Salminen, E. Characteristics of clinically node negative breast cancer patients needing preoperative MRI. Surgical Oncology38. 2021.
Yamada, Michiko; Furukawa, Kyoji; Tatsukawa, Yoshimi; Marumo, Keiko; Funamoto, Sachiyo; Sakata, Ritsu; Ozasa, Kotaro; Cullings, Harry M; Preston, Dale L; Kurttio, Päivi. Congenital Malformations and Perinatal Deaths among the Children of Atomic Bomb Survivors: A Reappraisal. American Journal of Epidemiology4. 2021.
Madekivi, Vilma; Karlsson, Antti; Boström, Pia; Salminen, Eeva. Are Breast Cancer Nomograms Still Valid to Predict the Need for Axillary Dissection?. OncologyMar 10. 2021.
Sidlänkar

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna