Publikationer Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Weiss, Wolfgang; Salomaa, Sisko; di Giorgio, Marina; Boyd, Michael; Thurston, Jim; Takala, John; Tokonami, Shinji; Vaillant, Ludovic; Coates, Roger; Kyung Kim, Jong. Key outcome summaries of the scientific programme of the IRPA15 congress. Society for Radiological Protection. 2021.
Majlesi, Soroush; Akkanen, Jarkko; Roivainen, Päivi; Tuovinen, Tiina; Sorvari, Jouni; Naarala, Janne; Juutilainen, Jukka. Transfer of elements relevant to radioactive waste into chironomids and fish in boreal freshwater bodies. Science of The Total Environment791. 2021.
Monaca, Sara Della; Dini, Valentina; Grande, Sveva; Palma, Alessandra; Tkaczyk, Alan H; Koch, Rein; Murakas, Rein; Perko, Tanja; Duranova, Tatiana; Salomaa, Sisko; Roivainen, Päivi; Willrodt, Christine; Grigioni, Mauro; Bouffler, Simon D. Assessing radiation risk perception by means of a European stakeholder survey. 2021.
Sidlänkar

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

alt=

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

alt=

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna