Publikationer

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer-osioetusivun ingressi

På sidan Publikationer hittar du listor över STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I det elektroniska publikationsarkivet Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar.

Publikationer i Julkari

Tikkanen, Joonas; Zink, K; Pimpinella, M; Teles, P; Borbinha, J; Ojala, J; Siiskonen, Teemu; Gomà, C; Pinto, M. Calculated beam quality correction factors for ionization chambers in MV photon beams. Physics in Medicine Biology. 2020.
Ahonen, Eetu; Heinonen, Jussi; Lahtinen, Nina; Tuomainen, Minna; Lång, Ossi. Preconditions for the safe use of small modular reactors : outlook for the licensing system. 2020.
Ahonen, Eetu; Heinonen, Jussi; Lahtinen, Nina; Tuomainen, Minna. Edellytykset pienreaktorien turvalliselle käytölle : lupajärjestelmän ja valvonnan kehitysnäkymiä. 2020.
Lecomte, JF; Shaw, P; Liland, A; Markkanen, M; Egidi, P; Andresz, S; Mrdakovic-Popic, J; Liu, F; da Costa Lauria, D; Okyar, HB; Haridasan, PP; Mundigl, S. Radiological protection from naturally occurring radioactive material (NORM) in industrial processes. Annals of the ICRP. 2019.

Osion etusivun kuvanosto Pubikationer Julkari

Julkari.fi

Julkari.fi

I det elektroniska publikationsarkivet Julkari hittar du STUKs egna seriepublikationer och broschyrer. Många av publikationerna finns i elektronisk form som pdf-fil. I Julkari finns dessutom uppgifter om vetenskapliga artiklar. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
Samlingar i arkivet

Osion etusivun kuvanosto Publikationer Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

Myndighetsrapporter

I övervakningsrapporterna publiceras myndighetsövervakningens resultat från strålnings- och kärnsäkerhetsbranschen.

Bekanta dig med rapporterna