Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

STUK som arbetsgivare

STUK som arbetsgivare

Kunniga och samarbetsvilliga arbetare är en nödvändig framgångsfaktor för Strålsäkerhetscentralen. På grund av arbetsuppgifternas diversitet behövs det proffessionellt kunnande av många olika slag.

I vår tjänst har vi ca 320 personer. Nästan 70 procent av dem är utbildade specialister i fysik, kemi, teknik, biologi, medicin, elektromagnetism, informationsteknik och övriga områden.

Vi arbetar i en trivsam arbetsmiljö med moderna arbetsredskap. Alla anställda har möjlighet att fortlöpande utveckla sin kompetens med utmanande uppgifter, utbildning samt samarbete med både inhemska och utländska samarbetspartners.

När  det finns lediga arbetsplatser på Strålsäkerhetscentralen, kommer vi att anslå dem på Valtiolle.fi och TE-tjänster.