Om STUK

Vision

Världens lyckligaste tjänstemän, bästa myndighet och nöjdaste kunder – ett strålsäkert Finland


Våra anställdas kunnande och välbefinnande är den viktigaste förutsättningen för vår framgång. Tjänstemän som trivs i sitt arbete skapar världens bästa myndighet, vars verksamhetskultur, processer och verktyg beaktar arbetslivets ständiga förändring och digitalisering. Tack vare vår kompetens och effektivitet har vi världens nöjdaste kunder. Tillsammans möjliggör dessa faktorer att Finland är en strålsäker plats att leva på.


Vision