Om STUK

Så här hittar du till STUK

Så här hittar du till STUK

Strålsäkerhetscentralen

  • Adress: Ånäsgränden 1, 01370 Vanda
  • Öppet: 8.00 - 16.15
  • Huvudentrén för gäster finns på sidan av Ånäsgatan (Ånäsgatan 28)

Tillgänglighet

Med tåg

Strålsäkerhetscentralen ligger i Ånäs i Vanda, i C-zonen inom HRT-området, cirka 800 meter från Dickursby buss- och järnvägsstation. Närtågen K, I, P, R och Z samt alla fjärrtåg stannar vid Dickursby järnvägsstation.  

Med buss

Närmaste busshållplatser: 

  • KRP:s hållplats ligger på cirka 250 meters avstånd (linje 721N i riktning mot Helsingfors och linje 736 mot Håkansböle och Korso).
  • Hållplatsen på Ånäsgränden ligger på cirka 100 meters avstånd (linje 721N mot Björkby).
  • Se tidtabellen i HRT:s reseplanerare (hsl.fi)

Med egen bil

Med bil från Helsingfors via väg E75, Tusbyleden och väg E12. För besökare finns sex parkeringsplatser av vilka en är reserverad för rörelsehindrade. Parkeringsplatserna finns på byggnadens huvudfasads och Ånäsgatans sida.

Google-kartta: Så här hittar du till STUK