Organisation

Organisation

Organisationsschema i slutet av 2018: Ledning, Kommunikation och samhällsrelationer -enhet och avdelningar Övervakning av kärnavfall och material, Övervakning av kärnkraftverk, Övervakning av strålningsverksamhet, Miljöövervakning av strålning och beredskap och Förvaltning.

Organisationsschema 2018

I slutet av år 2019 hade STUK sammanlagt 353 anställda. STUKs generaldirektör är Petteri Tiippana. Generaldirektören utses av statsrådet.

STUKs verksamhet grundar sig på lagen om strålsäkerhetscentralen. I lagens första paragraf definieras STUKs uppgift och ställning: ”För förhindrande och begränsning av skadliga inverkningar av strålning, för säkerhetskontroll vid användning av strålning och kärnenergi samt för forskning, utbildning och information i anslutning till dessa uppgifter finns en strålsäkerhetscentral, som är underställd social- och hälsovårdsministeriet.”