Om STUK

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Hos oss arbetar ungefär 340 personer. Vi är sakkunniga från många olika områden, men vi arbetar alla för en gemensam sak – för strålsäkerheten.

Syftet med vår verksamhet är att skydda människor, samhälle, miljö och kommande generationer från skadliga effekter av strålning, vare sig den är naturlig, orsakad av människan, joniserande eller icke-joniserande.

Vi anser att den viktigaste förutsättningen för vår framgång är duktiga, motiverade och välmående medarbetare. Vi vill därför erbjuda våra medarbetare en arbetsplats där de kan utveckla sin eget kunnande, och därtill också utveckla hela strål- och kärnsäkerhetsbranschen både i Finland och internationellt.

Vi utför ett betydelsefullt arbete som förbättrar säkerheten och vi satsar på en god arbetsgemenskap där varje medarbetares insats uppskattas.

Om du är intresserad av att arbeta på STUK, kolla in våra lediga tjänster! Information om lediga tjänster vid STUK finns på webbtjänsten Valtiolle.fi.

Johanna Mäki, personalchef, svarar på förfrågningar om Strålsäkerhetsmyndighetens rekrytering, tfn +358 9 759 88 737, johanna.maki (at) stuk.fi