Om STUK

Personkortsportlet

Martikka Elina

Uppgifter
Chef för internationellt samarbete, nukleär icke-spridning och IAEA
Avdelning
Gemensamma experttjänster
Enhet
Internationellt samarbete
Tjänstetelefon
+358 975 988 373
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi