Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Karhunen Tero

Inspektör
Avdelning
Miljöövervakning av strålning
Enhet
Miljöövervakning
Tjänstetelefon
+358975988612
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Radioaktiviteten i utomhusluften
Uppgifter
Tero Karhunen ansvarar för övervakningen av radioaktiva ämnen i utomhusluften.