Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Jokelainen Ilkka

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358 975 988 451
Uppgifter
Ilkka Jokelainen sköter myndighetsuppgifter, tillståndsärenden, inspektioner och utbildning i anslutning till övervakning av strålbehandling.