Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Järvinen Marja-Leena

Ledande sakkunnig
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Ledning
Tjänstetelefon
+358975988304
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk, Forskningsprogrammet SAFIR
Uppgifter
Ledande sakkunnig, SAFIR-forskningprogram