Om STUK

Personkortsportlet

Ollila Arja

Biträdande inspektör
Uppgifter
Arja Ollila sköter anmälningsärenden i anslutning till säkerhetstillstånd för industri och forskning samt kundservice.
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning inom industri och dosövervakning
Tjänstetelefon
+358 975 988 246
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi