Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Jokelainen Ilkka

Överinspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988451
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Strålbehandling, Användning av strålning i hälsovården, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Ilkka Jokelainen sköter myndighetsuppgifter, inspektioner och tillståndsärenden i anslutning till strålbehandling.