Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Liukkonen Jukka

Inspektör
Avdelning
Övervakning av strålningsverksamhet
Enhet
Användning av strålning i hälsovården
Tjänstetelefon
+358975988207
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Användning av strålning i hälsovården, Isotopmedicin, Strålbehandling, Bildhantering, Röntgenundersökningar, Säkerhetstillstånd
Uppgifter
Jukka Liukkonen sköter myndighetsuppgifter, inspektioner och tillståndsärenden i anslutning till nukleärmedicin, strålbehandling och röntgendiagnostik.