Om STUK Om STUK

Om STUK

Om STUK

Personkortsportlet

Verta Simo

Byråchef
Avdelning
Övervakning av kärnkraftverk
Enhet
Driftsäkerhet
Tjänstetelefon
+358975988225
E-postadress
fornamn.efternamn@stuk.fi
Expertis
Kärnkraftverk
Uppgifter
Byråchef, Driftsäkerhet